Lucrări de construcții, amenajări și modernizări, spații comerciale, birouri, clădiri cu destinații mixte. Lucrări de restaurare și consolidare, clădiri de patrimoniu, monumente istorice. Lucrări de instalații electrice, sanitare,
termice, HVAC.
Lucrări de sistematizări verticale, canalizări,
branșamente electrice.
Lucrări de remodeling, schimbări destinații funcționale imobile inclusiv design&build. Servicii de mentenanță pentru instalații electrice, sanitare, termice și HVAC.